MPSC Exam Syllabus

MPSC Exam Syllabus साठीच्या उपयुक्त लिंक्स. MPSC Exam Syllabus (राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम) : राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यास करताना…

वाचन सुरू ठेवा →

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप

MPSC ची परीक्षा देताना, MPSC preliminary exam pattern म्हणजेच राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा हि…

वाचन सुरू ठेवा →

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१२ पासून MPSC mains exam pattern आणि मुलाखत या दोनी संदर्भात महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या पद्धती…

वाचन सुरू ठेवा →